BIOREZONANS metoda dr.Volla Medycyna niekonwencjonalna

Leczenie boreliozy

Borelioza leczenie naturalne, niestandardowe w Warszawie Alternatywne, naturalne leczenie przewlekłej boreliozy Niekonwencjonalna terapia boreliozy, neuroboreliozy bez antybiotyków

Metoda Biorezonansowa umożliwia bardzo precyzyjne zdiagnozowanie obecności w organizmie bakterii powodujących boreliozę, z dokładnością niedostępną dla żadnych testów laboratoryjnych. Biorezonans umożliwia również wyeliminowanie bakterii borrelia powodujących boreliozę, neuroboreliozę z organizmu. Biorezonansowa, niekonwencjonalna terapia boreliozy jest prowadzona przez naszą Przychodnię, jako jedna z nielicznych w Polsce oraz pierwsza w Warszawie. Przychodnia posiada doświadczenie w zakresie boreliozy, którą biorezonansowo (terapia odwróconymi drganiami bakterii oraz rozbijanie cyst) zajmuje się od kilku lat. Terapia składa się z serii zabiegów biorezonansowych. Standardowo to 40-50 zabiegów w ciągu paru miesięcy, nieraz jednak liczba ta jest większa. W pierwszym okresie po rozpoczęciu terapii każdy zabieg standardowo trwa 3.5h. W przypadku boreliozy z lekko zaznaczonymi objawami możliwe są zabiegi 2,5h lub kiedy ogólny stan chorego jest już dobry. U takich chorych możliwe jest prowadzenie całej terapii w oparciu o 2,5h wizyty. W pierwszych 4 tygodniach po rozpoczęciu terapii zwykle prowadzone są 3 zabiegi tygodniowo, później liczba zabiegów wynosi średnio 2 tygodniowo. W przypadku niektórych typów opornych bakterii borrelia konieczna liczba zabiegów musi być zwiększona, czego z góry nie można przewidzieć, bez wykonania testów sprawdzających. Zwykle jednak nawet w trudniejszych przypadkach terapia samej boreliozy zamyka się w ok 50 wizytach. Podobnie przy stwardnieniu rozsianym i innych chorobach autoimmunologicznych liczba zabiegów na boreliozę musi być zwiększona. W przypadku osób z przewlekłą („starą”) boreliozą/neuroboreliozą, w tym nieskutecznie leczoną aktualnie lub w przeszłości antybiotykoterapią lub ILADS nie można zagwarantować, że liczba terapii zamknie się w określonej liczbie wizyt. Tacy pacjenci z definicji są „trudniejsi” i wymagają większej liczby zabiegów. Nie da się przeprowadzić skutecznej terapii w przeciągu 3-5 wizyt tak jak to promują niektóre ośrodki. Efekt takich terapii zwykle będzie nietrwały, mimo początkowej poprawy stanu. Taka terapia może skutecznie zadziałać tylko na osobę, która bardzo niedawno zaraziła się boreliozą, a jej choroba nie jest rozsiana.

Dla wzmocnienia skuteczności terapii przed jej rozpoczęciem i w trakcie należy rozpocząć przyjmowanie odpowiednich suplementów diety, które korzystnie wpływają skracając czas trwania terapii biorezonansem. W odpowiednie suplementy należy zaopatrzyć się we własnym zakresie, na podstawie informacji uzyskanych od bioterapeuty w trakcie wizyty ustalającej harmonogram terapii. Niektóre osoby (z cięższą boreliozą lub chorobą autoimmunologiczną) powinny stosować odpowiednie suplementy, dietę i zioła także po zakończeniu terapii. Niektóre „szkodliwe” nawyki życiowe muszą także ulec trwałej zmianie, aby zmniejszyć ryzyko nawrotów choroby.

Po zakończeniu terapii należy także unikać zabiegów, które mogą zwiększyć ryzyko nawrotów choroby (wysiania się krętków z niewykrywalnych i ukrytych form przetrwalnikowych, które pozostały po zakończonej terapii) tj. sauna, komora hiperbaryczna i inne o podobnym działaniu, w tym ziół i suplementów na rozbijanie cyst, które prowokują rozsiew krętków ukrytych w cystach.

 

Ostatnie 5 zabiegów rozpoczyna się od wykonywania testu na obecność aktywnych bakterii borrelia, który każdorazowo powinien wypaść negatywnie. Po takim sprawdzeniu można uznać terapię za zakończoną. Jest to jednak liczba minimalna, gdyż przy chorobach autoimmunologicznych więcej niż 5 ostatnich zabiegów powinno wypaść przy negatywnym wyniku testowania boreliozy.

W trakcie zabiegów do pacjenta są podawane specjalnie dobrane elektromagnetyczne biorezonansowe drgania terapeutyczne. Każda wizyta składa się z kilku, wykonywanych po kolei programów terapeutycznych. Drgania te skutecznie działają na aktywne bakterie borrelia, nawet na te ukryte w tkankach, w układzie nerwowym i które są odporne na antybiotyki lub do których słabo one docierają – np. właśnie układ nerwowy. Biorezonans niszczy aktywne bakterie w obszarze całego organizmu. Terapia usuwa przyczynę boreliozy, likwidując biofizykalnie bakterie borrelia, na które jest „wycelowana”. Nie działa na inne patogeny, na które nie została wcześniej zaprogramowana.

Biorezonans to alternatywna i dość skuteczna terapia lekoopornej i przewlekłej boreliozy, nawet w sytuacji kiedy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, a choroba jest nieskutecznie leczona antybiotykami. Często nie dają one spodziewanej, a nieraz żadnej poprawy stanu pacjenta i jego samopoczucia. Nieraz pacjent nie może zażywać antybiotyków, ze względu na postępującą grzybicę, alergię, zniszczone nerki, osłabiony układ odporności lub wątrobę. Efekt udanej terapii biorezonansowej jest podobny do skutecznej antybiotykoterapii na boreliozę, ale efekt jest osiągany znacznie szybciej i bez obciążania organizmu toksycznymi lekami. Z tego względu subiektywnie pacjenci po biorezonansie czują się lepiej niż po terapii lekowej, która osłabia organizm. Po zakończeniu kompletnej terapii zwykle ustępują wszystkie lub prawie wszystkie dolegliwości wywołane boreliozą. Radykalna poprawa jest gwarantowana. Nie regenerują się jedynie układy i narządy, które nie posiadają zdolności do regeneracji lub są nieodwracalnie zniszczone. Należą do nich np tarczyca, czy mielina, wtedy raczej chodzi o zatrzymanie ich dalszej degeneracji.

Terapia biorezonansowa stanowi też wybór dla osób, które z definicji wybierają naturalne metody leczenia i odrzucają antybiotyki. Po przeprowadzeniu kompletnej kuracji, następuje bardzo wyraźna poprawa stanu, nawet bardzo ciężko chorego na boreliozę i jest ona gwarantowana.

 

Zdarzają się oczywiście „trudne przypadki”, tak jak przy wszystkich procedurach typowo medycznych. Nieraz liczba zabiegów musi zostać znacząco zwiększona lub terapia biorezonansowa na boreliozę powtórzona w rozszerzonym zakresie. Niektórzy pacjenci wracają albo wymagają powtarzania zabiegów. Możliwe są także skrócone i tańsze (dla klientów naszej przychodni, którzy przeszli wcześniej pełną terapię boreliozy) zabiegi dla trudniejszych przypadków, podtrzymujące remisję choroby, albo dla tych którzy boją się nawrotów choroby, wykonywane są one rzadziej (np. 2x w miesiącu lub 1x na tydzień – w ciągu 6-12 miesięcy od zakończenia właściwej terapii). Podobnie jest przy klasycznej antybiotykoterapii i ILADS, gdzie z kolei prawie wszyscy pacjenci wracają i powtarzają kurację lub stosują ją stale, bo całkowite wyleczenia przewlekłej boreliozy antybiotykami są bardzo rzadkie. U niektórych chorych borelioza jest niestety chorobą przewlekłą (nieuleczalną – mało kto w ogóle o tym mówi), którą można jedynie zaleczyć powodując remisję objawów, a następnie należy dbać o odporność, aby utrzymać się w dobrym samopoczuciu. Z trudnościami muszą się szczególnie liczyć osoby z objawami polineuropatii i uszkodzonymi nerwami obwodowymi, gdyż często objawy tych uszkodzeń i polineuropatii (pieczenie, palenie, drętwienie stóp, skóry o podłożu polineuropatii) pozostają mimo przeprowadzenia skutecznej terapii samej boreliozy. Podobnie trudności dotyczą osób z deficytem odporności, z wrodzonym upośledzeniem odporności (genetyczne uwarunkowania), z nabytymi deficytami związanymi z obecnością różnych toksyn i obciążeń (wirusy, metale ciężkie, promieniowanie, „chemia”, zła dieta, nieorganiczna żywność, a także nabyty deficyt w związku z nosicielstwem wirusa HIV, cukrzycą, chorobami autoimmunologicznymi t.j. stwardnienie rozsiane, chorobą nowotworową itp. U osób z deficytem odporności bakterie borrelia mogą się szybciej namnażać pomiędzy zabiegami, a osłabiony układ odporności nie jest w stanie ich kontrolować. Pewna współpraca ze strony układu odporności podczas terapii jest nieodzowna. Należy więc dbać o układ odporności, odbarczając w pierw organizm z koinfekcji boreliozy, toksyn (detoksykacja), pierwotniaków, zimnicy, wirusów HHV, wdrożyć odpowiednią dietę, suplementy, zioła oraz równoległe leczenie choroby podstawowej upośledzającej układ immunologiczny. U części chorych na boreliozę terapię należy rozpocząć właśnie od wymienionych elementów zaburzających mechanizmy samoregulacji organizmu, a część z nich należy prowadzić także po zakończeniu terapii boreliozy, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.

Główna różnica przy terapii biorezonansowej polega na tym, że nie powoduje ona żadnych skutków ubocznych tak jak długotrwałe antybiotykoterapie i zwykle w szybkim czasie (często już po kilku wizytach) następuje wyraźna poprawa stanu nawet ciężko chorego pacjenta, czego na ogół nie doświadcza się w takim stopniu przy terapii antybiotykami. Nawet w najcięższych przypadkach po zakończeniu kompletnego protokołu terapeutycznego ma miejsce zwykle radykalna poprawa stanu chorego.

Należy rozpocząć terapię od eliminacji koinfekcji boreliozy oraz wybranych toksyn i obciążeń

Metodą biorezonansową usuwamy w naszej Przychodni wszystkie koinfekcje boreliozy (inne patogeny powiązane z boreliozą), w tym bartonellozę, babeszjozę, erlichiozę, chlamydiozę, jersiniozę, tularemię, wirusy HHV, riketsje, pierwotniaki w tym także toksoplazmozę oraz zimnicę, która często występuje łącznie z boreliozą. Możliwe jest także usuwanie toksyn i metali ciężkich, co u niektórych chorych jest nieodzowne aby podjąć terapię boreliozy lub np. stwardnienia rozsianego. Dotyczy to szczególnie ciężej chorych, u których nie sprawdzają się terapie (tzw stare podejście) polegające tylko na eliminowaniu bakterii borrelia z organizmu. Rozpoczęcie terapii od likwidacji koinfekcji i niektórych toksyn jest konieczne, aby odciążyć układ odporności, przywrócić w organizmie zdolność do samoregulacji, a dopiero w następnej kolejności należy podjąć terapię boreliozy. U dużej części pacjentów bez wcześniejszego wyleczenia koinfekcji nie jest możliwe całkowite wyleczenie boreliozy, ze względu na zbyt duże obciążenie systemu odporności. Podobnie jest w przypadku równoległego występowania przy boreliozie chorób z autoagresji np stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i innych, a także wielu różnych zakażeń bakteryjnych (cięższymi infekcjami bakteryjnymi jak pneumokoki, meningokoki, morganella morganii, gronkowiec złocisty, klebsiella pneumoniae, haemophilus influenzae serotyp B, gruźlica itp) oraz pasożytniczych. Często samo usunięcie pierwotniaków daje nadspodziewaną poprawę stanu pacjenta, który często przypisuje ich objawy boreliozie.

Terapia usuwająca tego typu patogeny i toksyny jest bardzo skuteczna i sięga praktycznie 100%, z gwarancją usunięcia tych patogenów z organizmu. Najtrudniejsze jest natomiast wyeliminowanie duru powrotnego oraz powiązanych z nim bakterii, które u części osób mają tendencje do nawrotów, głównie ze względu na łatwość ponownego zakażenia się, a także możliwość odbudowania się z licznych utajonych form przetrwalnikowych. Konkurencyjne ośrodki/gabinety na terenie Polski, które oferują biorezonansową terapię boreliozy opartą na zbliżonej koncepcji zwykle nic na temat duru powrotnego nie wspominają, skupiając się tylko na „prawdziwej” boreliozie sensu stricte (tzw Chorobie z Lyme), nieraz także na boreliozie sensu latio. Niestety obecnie typowa borelioza sensu stricte lub sensu latio samodzielnie występuje rzadziej, częściej towarzyszą jej także bakterie powiązane z durem powrotnym oraz niewykrywalne przez medycynę krętki powodujące neuroboreliozę. Dur powrotny dość często wymaga kilkukrotnego leczenia.

Dieta na boreliozę, zioła, suplementy, ozonowanie krwi

W trakcie terapii nie podajemy obligatoryjnie żadnych leków, ani typowych ziół etc, za wyjątkiem suplementów przyspieszających rozbijanie cyst, w które chory musi się sam zaopatrzyć na podstawie informacji udzielonych przez bioterapeutę. Jeśli pacjent zażywa jakieś leki lub równolegle jest w trakcie antybiotykoterapii, nie ma to znaczenia i zabiegi biorezonansowe mogą być prowadzone w tym samym czasie. W trakcie terapii BICOM na boreliozę należy natomiast wstrzymać się ze stosowaniem jakichkolwiek ziół i protokołów ziołowych, gdyż mogą one osłabić działanie terapii i niepotrzebnie ją wydłużać.

Nasza Przychodnia nie prowadzi co prawda porad żywieniowych i nie sprzedaje suplementów oraz ziół, ale ze względu na złożoność boreliozy i znanych trudności w jej leczeniu, dobrze równolegle obok terapii biorezonansem działać wielowątkowo uderzając w chorobę z dodatkowej strony. Wprowadzając dietę poprawiającą odporność i odkwaszającą oraz pozbawioną centralnych alergenów, które potęgują dolegliwości np. stawowe oraz mają wpływ na zaburzenia immunologiczne. Dolegliwości wywołane boreliozą mogą być podobne do tych wywołanych alergią i nakładać się na siebie. Diety przy boreliozie i reumatyzmie są dostępne w internecie, ale nie należy ich mylić z dietą zalecaną przy długotrwałych antybiotykoterapiach, bo to trochę co innego, szczególnie kiedy chce się stosować terapię naturalną – biorezonansem. Przy tego typu dietach ważna jest też właściwa suplementacja, aby uzupełnić niedobory pierwiastków i niektórych witamin, w tym tych wywołanych dietą. Podstawami tych diet jest rezygnacja z produktów mlecznych, pszenicy, a nawet glutenu oraz radykalne ograniczenie spożycia mięsa, soli. Dobrze jest stosować zioła rekomendowane przy boreliozie i dolegliwościach stawowo-reumatycznych. Najciekawsze to Protokół ziołowy Buhnera oraz dr.Klinghardta, można je stosować w trakcie biorezonansu i kontynuować po jego zakończeniu w celu ograniczenia ryzyka nawrotów choroby.

Ciekawsze, zebrane i wybrane przez naszą firmę zalecenia diety, suplementacji przy boreliozie oraz dolegliwościach reumatoidalnych znajdziesz w zakładce (kliknij poniższy link)

http://biorezonans-warszawa.pl/dieta_ziola_na_borelioze.php

Jeśli chodzi o ozonowanie krwi to działa ono jedynie na aktywne bakterie borrelia obecne we krwi i w tkankach, do których ozonowana krew efektywnie dociera, nie działa natomiast na bakterie w układzie nerwowym (przyczyna neuroboreliozy), gdzie ozon nie ma dostępu. Terapia ozonem praktycznie nie działa także na bakterie ukryte w tkankach głębokich oraz w formie przetrwalnikowych cyst. Osoby poddane wcześniej ozonowaniu (a obecnie pacjenci naszej Przychodni) zwykle odczuwały poprawę swojego stanu, często jednak ten efekt był krótkotrwały. Ozonowanie jest bardziej zabiegiem usuwającym objawy choroby a nie jej przyczyny, prowadzi do poprawy samopoczucia. Bazując jedynie na ozonowaniu należałoby je stale stosować (o ile nie ma się ciężkiej neuroboreliozy, gdyż wówczas jego skuteczność jest zwykle niska), dlatego lepiej prowadzić je równolegle do właściwego leczenia lub innej terapii boreliozy, jako ich uzupełnienie.

 

Farmakologiczne schematy leczenia boreliozy

Schematy farmakologicznego leczenia boreliozy w Polsce, te szczególnie refundowane przez NFZ, są ubogie – tylko doksycyklina. Prawie zawsze dochodzi potem do powstania lekoopornej boreliozy, która potem dożywotnio dokucza pacjentom. Antybiotyk jest także podawany za późno, kiedy największe szanse na całkowite wyeliminowanie bakterii borrelia są zaraz po zakażeniu, liczą się godziny. Znane są także przypadki podawania antybiotyków przez wiele miesięcy, niektóre schematy np. nierefundowany ILADS przewidują nawet 2-3 lata i dłużej, w wyniku czego może dojść do istotnych spustoszeń organizmu pacjenta. Skutkami ubocznymi są grzybice, dysfunkcja nerek i wątroby, upośledzenie układu odporności. Nie ma jednak gwarancji wyleczenia.

Ma znaczenie również aspekt ceny, bo miesięczny koszt terapii ILADS, łącznie z lekami osłonowymi to 1200zł – 2000zł. a więc jest też znacznie droższa od biorezonansu, nawet wykonywanego kilkukrotnie. Terapia ILADS trwa zwykle kilka lat, ale praktycznie trzeba by, z przerwami, stale ją stosować, bo całkowite wyleczenia przewlekłej boreliozy lekami są naprawdę rzadkie.

Łatwo ponownie zarazić się boreliozą i należy o tym pamiętać

Należy mieć także na uwadze ryzyko powtórnego zakażenia boreliozą, które jest wysokie ze względu na bardzo powszechne jej występowanie (kleszcze, komary, duża liczba osób zakażonych etc). Dla osób wyjątkowo nieodpornych na zakażenie boreliozą zagrożeniem są częste ukąszenia komarów (nawet 12% komarów może być nosicielami boreliozy na terenie Europy Centralnej), nawet jednokrotne ukąszenie przez kleszcza, przebywanie/praca w dużych skupiskach ludzkich. Kilkadziesiąt procent ludzi jest nosicielami bakterii borrelia. Oczywiście nie wszyscy z nich chorują na boreliozę lub nie mają jej objawów, ale niektóre typy bakterii borrelia mogą się przenosić kropelkowo pomiędzy ludźmi, a nie tylko poprzez ukąszenia i krew. Nawroty są najczęstsze w okresie późna wiosna-jesień i związane z częstymi ukąszeniami.

Biorezonans to nie zapper ani elektroterapia ani generator Rifa, zasada działania jest inna

Biorezonans to nie jest elektroterapia i nie działa on w sposób podobny do zappera, którego zasada działania jest zupełnie inna. Zappery są reklamowane jako podobno skuteczne na boreliozę, ale nie możemy tego potwierdzić, nie sprzedajemy zapperów ani ich nie testowaliśmy. Na pewno trafiają jednak do naszej Przychodni osoby, które używały zappera, ale nie udało im się wyleczyć tą metodą boreliozy. Nie znamy żadnej osoby, która wyleczyła boreliozę zapperem lub urządzeniem podobnego rodzaju jak np. generator Rifa etc.

Przeczytaj na czym polega różnica pomiędzy BICOM, a innymi urządzeniami i technikami biorezonansowymi www.biorezonans-warszawa.pl/BICOM.php

  • leczenie naturalne boreliozy
  • niekonwencjonalne leczenie boreliozy
  • borelioza leczenie naturalne
  • borelioza leczenie alternatywne
  • borelioza ozonowanie opinie