BIOREZONANS metoda dr.Volla  Medycyna niekonwencjonalna

Kleszczowe zapalenie mózgu

Jak przebiega

KZM, to obok boreliozy najgroźniejsza choroba odkleszczowa. Jednak występuje wyraźnie rzadziej od boreliozy. KZM to choroba wirusowa, grozi ona ciężkim uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli chodzi o badanie typowo medyczne, można zdiagnozować wyłącznie na podstawie badania laboratoryjnego płynu mózgowo-rdzeniowego, czasem samej krwi. Diagnozę można także postawić w sposób alternatywny poprzez test biorezonansowy, którego wynik jest znany natychmiast bez czekania na odpowiedź laboratorium.

KZM ma zwykle przebieg dwufazowy i początkowo zwykle przypomina grypę, z gorączką, ogólnym rozbiciem i osłabieniem. Mogą mieć miejsce sporadycznie też wymioty i wysypka, które nie należą już jednak do typowych objawów grypy. Kiedy wirus przedostanie się do centralnego układu nerwowego wówczas u 30% osób dochodzi do neurologicznej fazy choroby. Wymaga ona wielotygodniowego leczenia szpitalnego, a czasem nawet dłuższego. Faza neurologiczna jest najgroźniejsza i może być bardzo ciężka. Możliwe są zaburzenia padaczkowe, niewydolność krążeniowo-oddechowa, a także zgon. Druga faza kleszczowego zapalenia mózgu jest podobna do innych rodzajów wirusowego zapalenia opon mózgowych, gdzie występują zaburzenia świadomości, problemy z koordynacją ruchową oraz porażenia kończyn. Objawy mogą spowodować stan pacjenta, który przez wiele miesięcy uniemożliwia normalną aktywność. Nierzadkie są powikłania po przebytym KZM skutkujące nieodwracalnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, takie jak drgawki, porażenie nerwów, brak koordynacji ruchowej i niedowłady kończyn oraz bóle głowy, a także depresja i problemy natury psychicznej i intelektualnej.

Nie ma leczenia medycznego, może pomóc Biorezonans

Po zdiagnozowaniu choroby można ją leczyć tylko objawowo, łagodząc gorączkę, bóle, stany zapalne, czy stany padaczkowe. Nie ma leczenia farmakologicznego, które zwalcza samego wirusa.

Istnieje natomiast niekonwencjonalna terapia biorezonansowa likwidująca tego wirusa z organizmu. W naszym gabinecie możemy przeprowadzić intensywną serię zabiegów biorezonansowych w celu całkowitej eliminacji wirusa KZM, co przyspieszy wyzdrowienie i znacząco zmniejszy ryzyko powstania nieodwracalnych uszkodzeń centralnego układu nerwowego. Terapia może być prowadzona równolegle do objawowego leczenia medycznego.

Kleszczowemu zapaleniu mózgu można jednak przeciwdziałać poprzez szczepienie. W przypadku zakażenia pobudza ono organizm do produkcji przeciwciał KZM, co chroni przed rozwojem choroby.