BIOREZONANS metoda dr.Volla  Medycyna niekonwencjonalna

Babeszjoza

Babeszjozę u ludzi powodują m.in. pierwotniaki:

  • Babesia gibsoni,
  • Babesia canis,
  • Babesia conrade,
  • Babesia divergens.

Babeszjoza, inaczej piroplazmoza, jest chorobą pasożytniczą odzwierzęcą. Mogą na nią chorować zwierzęta domowe, dzikie oraz ludzie. Sprawcami choroby są pierwotniaki, które zagnieżdżają się w erytrocytach, podobnie jak malaria, z którą babeszjoza może być pomylona w obrazie mikroskopowym. Kilkanaście typów pierwotniaka babesia może być chorobotwórczych dla człowieka. W przypadku ludzi babeszjoza stanowi szczególnie zagrożenie wobec osób o obniżonej odporności np. osoby starsze lub po przeszczepach, dzieci, chorzy na AIDS i nowotwory.  Człowiek zaraża się po ugryzieniu przez kleszcza lub pchłę, zarówno od osobników dorosłych jak i larw. Możliwe jest także zakażenie w drodze transfuzji krwi, która nie jest badana na obecność pierwotniaka.

Objawami choroby w stanie ostrym mogą być gorączka, pocenie się, bóle mięśni, dreszcze, rozbicie, zmęczenie, nudności, brak apetytu, a ponadto splenomegalia, powiększenie wątroby niedokrwistość hemolityczna i hemoglobinuria. Chorzy zwykle sami dochodzą do zdrowia, a przebieg jest łagodny lub bezobjawowy. Możliwa jest koinfekcja z innymi chorobami odkleszczowymi , o czym należy pamiętać po zdiagnozowaniu babeszjozy. Przewlekłe zakażenie babeszjozą, podobnie jak i innymi chorobami odkleszczowymi może nie dawać wyraźnych objawów, oprócz zespołu chronicznego zmęczenia i pojawiających się bólów głowy, mięśni i kostno-stawowych.

Babeszjozę jest trudno zdiagnozować metodami medycznymi, a badanie trzeba wykonywać odpłatnie i prywatnie, zwykle w ramach panelu badań chorób odkleszczowych.

Alternatywna diagnostyka i terapia biorezonansowa

Diagnostyka i terapia biorezonansowa zapewnia tanią możliwość wykrycia babeszjozy oraz jej wyeliminowania z organizmu. Odbywa się to podobnie jak terapia boreliozy i może być z nią łączona w jednym zabiegu.