BIOREZONANS  metoda dr.Volla  Medycyna niekonwencjonalna

Badanie na boreliozę

Test BICOM na obecność boreliozy i innych chorób odkleszczowych
Skuteczna diagnostyka boreliozy, borelioza badanie , borelioza badania , badania na boreliozę, borelioza diagnostyka

Specjalistyczny biorezonansowy test obciążeń chorobami odkleszczowymi BICOM, który został przygotowany specjalnie dla naszej firmy zawiera ok 120 ampułek testowych, w tym prawie 40 typów bakterii borrelia. Jest to najbardziej czuła i kompleksowa metoda diagnostyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych, nawet u tych osób, u których zawodzą konwencjonalne, medyczne testy laboratoryjne. Jest to najnowszy i bardzo obiecujący test, który powstał w 2016r, a nie wiele lat temu jak te co zwykle funkcjonują na rynku paramedycznym. Zawiera on głęboko spotencjonowane ampułki. Nie oferuje go w takim zakresie obecnie żaden inny ośrodek ani gabinet w Polsce. Test obejmuje wiele nowych szczepów bakterii borrelia, w tym boreliozę autoimmunologiczną oraz wszystkie koinfekcje, ale także zupełnie nowe spojrzenie na tą chorobę i na czynniki mające wpływ na jej przebieg i utrudniające leczenie, w tym także ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego oraz choroby Parkinsona.

Wykonujemy jednorazowo całkowicie bezinwazyjny, biorezonansowy test na obecność ok 120 patogenów i jednostek chorobowych związanych z boreliozą:

 • Bakterii Borrelia (ok 40 szczepów wywołujących boreliozę i neuroboreliozę),
 • Boreliozy z autoagresją, boreliozy autoimmunologicznej,
 • Stanu po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)
 • Wirusów HHV oraz innych wirusów,
 • Powikłań pierwotniakami, w tym zimnicy,
 • Babeszjozy (kilkunastu różnych szczepów),
 • Duru powrotnego (wielu typów bakterii),
 • Anaplazmozy (2 szczepy),
 • Brucelozy (2 szczepy),
 • Leptospirozy (3 szczepy),
 • Kilku szczepów riketsji,
 • Bartonellozy (ponad 20 szczepów),
 • Jersiniozy (kilka szczepów),
 • Chlamydiozy (2 szczepy),
 • Toksoplazmozy,
 • Tularemii,
 • Mykoplazmy w formie L,
 • Ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, ALS,
 • Toksyn po niedawnym ugryzieniu przez kleszcza,
 • i innych.

Badanie BICOM na boreliozę, jak wygląda

Wykonywane jest jednorazowo i w sposób bezinwazyjny.  Specjalistyczny test BICOM obejmuje kolejne sprawdzanie obecności wszystkich chorób odkleszczowych. W trakcie badania do pacjenta jest elektromagnetycznie podawany wzór częstotliwości patogenów związanych z chorobami odkleszczowymi, z którym porównywany jest organizm badanego. W naszej Przychodni przeprowadzamy badanie na obecność boreliozy metodą EAV (Voll’a) oraz biotensorem.  Badanie tensorem jest całkowicie bezinwazyjne i bardziej precyzyjne, dlatego je właśnie częściej wykonujemy. Jest to najbardziej precyzyjna istniejąca metoda diagnozowania chorób odkleszczowych, daleko dokładniejsza od diagnostyki medycznej i różnego typu skanerów i elektronicznych badań z użyciem próbek cyfrowych (pseudo-biorezonans), gdzie na zasadzie statystycznego prawdopodobieństwa (65-80%) dokonuje się analizy i często w sposób niedoskonały np. vega test etc. W trakcie badania pacjent siedzi w pobliżu elektrody, którą poprzez urządzenie biorezonansowe kolejno jest podawany impuls elektromagnetyczny odpowiadający drganiom biologicznym bakterii borrelia i innych patogenów chorób odkleszczowych. Jest on każdorazowo porównywany przez bioterapeutę z organizmem pacjenta. W przypadku uzyskania zgodności próbki z organizmem pacjenta stwierdza się, praktycznie ze 100% czułością, obecność boreliozy lub innej choroby odkleszczowej. Przebadanie zestawu chorób odkleszczowych BICOM trwa ok. 70 minut.
W trakcie tego testu nie pobieramy krwi i nie nakłuwamy pacjenta. Procedura odbywa się całkowicie bezinwazyjnie, a test BICOM jest bezbolesny. Nie wpływa on na organizm i z łatwością może być wykonany nawet bardzo małym dzieciom. Wynik jest znany od razu.

Przeczytaj na czym polega różnica pomiędzy BICOM a innymi urządzeniami i technikami biorezonansowymi
www.biorezonans-warszawa.pl/BICOM.php